V.Goglidze,T.Petrosjan,Alex Buslaev,Victor Korchnoy (1956)