Mother - Olga Kalmachelidze, Father - Arsen Goglidze